Thứ ba, Ngày 24/9/20193:25:43 AM
Giới thiệu
Hỗ trợ thí sinh: Các bước xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020
Thông báo về việc tuyển sinh Bổ sung và thu hồ sơ trúng tuyển vào 10 năm học 2019 - 2020
Thông báo điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT Đại học, Cao đẳng 2019
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
Mùa thu tháng 8 năm 1985, trường PTTH Kỹ thuật Quang Trung được thành lập theo quyết định số 529/TCCB ngày 22/8/1985 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Sơn Bình.
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG
Mùa thu tháng 8 năm 1985, trường PTTH Kỹ thuật Quang Trung được thành lập theo quyết định số 529/TCCB ngày 22/8/1985 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Sơn Bình.

Có 5 tin được trình bày trong 1 trang

Trang [1]
 
Trường THPT Quang Trung Hà Đông
Địa chỉ: Ngõ 2, đường Quang Trung, Hà Đông
Điện thoại:0433.820.890
Email: lienhe@quangtrunghadong.edu.vn
Website: thptquantrunghadong.edu.vn