Thứ năm, Ngày 17/10/20197:11:13 AM

Cập nhật : 18:55 22/7/2019 Lượt xem : 180

Ngày 29/8/2019, Liên ngành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội - Tài chính - Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội có văn bản số 2852/HD-LN hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể của văn bản xin xem trong tệp đính kèm

Trường THPT Quang Trung Hà Đông
Địa chỉ: Ngõ 2, đường Quang Trung, Hà Đông
Điện thoại:0433.820.890
Email: lienhe@quangtrunghadong.edu.vn
Website: thptquantrunghadong.edu.vn